CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progress in Transport Modelling of Internal Transport Barrier Plasmas in JET

T. Tala ; C. Bourdelle ; F. Imbeaux ; D. Moreau ; V. Parail ; G. Corrigan ; F. Crisanti ; X. Garbet ; D. Heading ; E. Joffrin ; L. Laborde ; X. Litaudon ; P. et al Mantica ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
20th IAEA Fusion Energy Conference, Villamoura, Portugal November 1-6, IAEA p. Paper TH/P2-9. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur