CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Author´s reply to comment by Denny Parker on "Impact of structural characteristics on activated sludge floc stability"

Britt-Marie Wilén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Water Research Vol. 39 (2005), 4, p. 738-740.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: activated sludge, flocs, structural characteristicsDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 9841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur