CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbetsmiljöbestämning och yrkesinspektion

Lars-Göran Bergqvist (Institutionen för arkitektur) ; Magnus Rönn (Institutionen för arkitektur) ; Marit Käppi (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, 1985. ISBN: 91-540-4321-2.- 305 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-09-21.
CPL Pubid: 98407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur