CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En ny agenda för projektering. Metod för miljöstyrning i byggprojekt 2 - Södermalmshemmet

Lars-Göran Bergqvist (Institutionen för form och teknik) ; Magnus Rönn
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 110 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-09-21. Senast ändrad 2011-02-24.
CPL Pubid: 98401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för form och teknik (1991-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Form och teknik : rapport - Chalmers tekniska högskola 2000-1