CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En ny agenda för projektering. En metodstudie vid Kungsladugårdsskolan 1:1

Lars-Göran Bergqvist (Institutionen för form och teknik) ; Magnus Rönn ; Inger Skogsberg
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 47 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-09-21. Senast ändrad 2011-02-18.
CPL Pubid: 98396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för form och teknik (1991-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur