CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metoder för samråd och samverkan

Analys av om- och tillbyggnad av SCB-huset i Örebro

Lars-Göran Bergqvist (Institutionen för arkitektur) ; Magnus Rönn (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-540-5.- 219 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-09-21.
CPL Pubid: 98389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur