CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Skyddsombud överklagar

Lars-Göran Bergqvist (Institutionen för arkitektur) ; Magnus Rönn (Institutionen för arkitektur) ; Marit Käppi ; Dennis Töllborg
Lund : Studentlitteratur, 1989. ISBN: 91-44-29721-1.- 230 s.
[Bok]


Denna post skapades 2009-09-21.
CPL Pubid: 98388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Offentlig rätt

Chalmers infrastruktur