CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust Design Methodology for Reliability; Exploring the Effects of Variation and Uncertainty

Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Jacques de Maré (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Sara Lorén ; Thomas Svensson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2009)
[Bok, med redaktör]

Länk til förlagets presentation av boken: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470713941.htmlDenna post skapades 2009-09-19. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 98366

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur