CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brukarmedverkan vid planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser inom högskoleväsendewt. Några erfarenheter, paralleller och reflektioner

Lars-Göran Bergqvist (Sektionen för arkitektur) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Jan-Erik Gasslander (Institutionen för transportteknik) ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för människa tekniksystem)
Arbete Människa Miljö & Nordisk Ergonomi Vol. 2001 (2001), 1, p. 41-61.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-18. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 98341

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur