CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimatåtgärder i ett osäkert läge

Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori ; Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi )
Osäkrat klimat - laddad utmaning (978-91-540-6036-8). p. 307-322. (2009)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-09-18.
CPL Pubid: 98318

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning
Miljöteknik
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur