CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxy-fuel combustion – optimization possibilities

Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Elforsk- seminarium ” Ny avancerad förbränningsteknik- ett sätt att avskilja CO2” (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-09-18.
CPL Pubid: 98309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan kemi

Chalmers infrastruktur