CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiation measurements and modeling of lignite-fired oxy-fuel flames

Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Robert Johansson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Stefan Hjärtstam (Institutionen för energi och miljö)
Scandinavian-Nordic Section of the Combustion Institute – Measuring techniques in Combustion, October 23-24, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-09-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 98307

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Annan kemi

Chalmers infrastruktur