CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utveckling av förbränningsteknik för koldioxidfria kraftverk – aktuell status och framtidsutsikter

Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Utsläppshandel – idag och i framtiden, 23-24 september i Stockholm (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-09-18.
CPL Pubid: 98306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur