CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact Biomechanics – State of the art and needs for the future.

Per Lövsund (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Workshop in Passive Safety on Road, Rail, and Aerospace transportation Models; Advanced Passive Safeety Network (APSN) (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Impact biomechanics, vehicle safetyDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 9830

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur