CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of gas radiation modelling in oxy-fired furn

Robert Johansson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
3rd IEA-GHG Oxyfuel Workshop, Yokohama (Japan), 4-6 March 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-09-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 98298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan kemi

Chalmers infrastruktur