CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiative heat transfer in oxy-fuel flames for solid and gaseous fuels

Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Robert Johansson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
AFRC-JFRC conference, Hawaii, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-09-18.
CPL Pubid: 98296

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemi
Annan kemi

Chalmers infrastruktur