CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion Characteristics of Lignite-fired Oxy-fuel Flames

Stefan Hjärtstam (Institutionen för energi och miljö) ; Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
The Proceedings of the 32nd International Technical Conference on Coal Utilization & Fuel Systems, Clearwater, USA, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-09-18. Senast ändrad 2009-09-18.
CPL Pubid: 98294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemi
Annan kemi

Chalmers infrastruktur