CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parametric optimization of motion and stiffness characteristics of passive drives of a bipedal walking robot

Viktor Berbyuk (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system) ; Myroslav Demydyuk ; Bogdan Lytwyn
in International Conference on Modelling and Optimization of Complex Systems, January 25-28, 2001, Kiev, Ukraine. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 9828

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system (1900-2004)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur