CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-optimal control of overactuated manipulator robots with closed-loop chain

Mathias Lidberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Viktor Berbyuk (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system)
in Multibody Dynamics in Sweden II, November 8-9, 2001, Frostavallen, Skåne. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 9827

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)
Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system (1900-2004)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur