CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of semi-passively controlled multibody systems

Viktor Berbyuk (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system)
in Multibody Dynamics in Sweden II, November 8-9, 2001, Frostavallen, Skåne. p. 1-4. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 9826

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system (1900-2004)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur