CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product Recovery in Networks

Igor Insanic (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Research Proposal presented at the 19th Nordic Workshop on Interorganizational Research, Jönköping August 12-14. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-09-18.
CPL Pubid: 98259

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur