CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energi-optimal styrning av manipulatorrobot med slutet länksystem

Mathias Lidberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Viktor Berbyuk (Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system)
in Svenska Mekanikdagar, Linköping 11-13 juni 2001, Linköpings Universitet, 2001 p. 141-142. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 9825

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)
Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system (1900-2004)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur