CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating Sustainable Development into Engineering Courses – The greening of a Business Marketing Course

Peter Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
: Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]

In Ed. Christie, M. .Pedagogical Paper Series, Winter 2007, CKK, Chalmers & GU.Denna post skapades 2009-09-16. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 98178

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur