CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The firm’s activity coordination: identification of research questions

Lars Bankvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Presented at the 5th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, June 10-12, Reykjavik, Iceland. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-16.
CPL Pubid: 98172

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur