CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordinating activities in supply chains across disjunct firm boundaries

Lars Bankvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Tim Torvatn
Presented at the 25th IMP Conference, September 3-5, Marseille, France. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-16. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 98171

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur