CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiency-seeking or recipe-following? The case of outsourcing

Luis Araujo ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the 25th IMP Conference, Marseille, September 3-5. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-16.
CPL Pubid: 98169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur