CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matching technology of use and technology of produce - challenges and opportunities in the textile industry.

Viktoria Sundquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Paper presented at the 19th Nordic Workshop on Interorganizational Research, Jönköping August 12-14. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-09-16. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 98168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur