CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bildning i den tekniska högskolan

Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
På spaning efter teknisk bildning p. 222-240. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-09-16. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 98161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur