CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phytate degradation by human gut isolated Bifidobacterium pseudocatenulatum ATCC27919 and its probiotic potential

Monica Haros (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap ; Extern) ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Annette Almgren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Marie Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
International Journal of Food Microbiology (0168-1605). Vol. 135 (2009), 1, p. 7-14.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-09-15. Senast ändrad 2015-09-04.
CPL Pubid: 98129

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Klinisk bakteriologi
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur