CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A note on the closure of convolution power mixtures (random sums) of exponential distributions

Patrik Albin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of the Australian Mathematical Society Vol. 84 (2008), 1, p. 1-7.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We make a correction of an important result by Cline \cite{Cline1,Cline2} on the closure of the exponential class $\mathcal{L}(\alpha)$ under convolution power mixtures (random summation).Denna post skapades 2009-09-15. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 98084

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur