CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A note on the closure of convolution power mixtures (random sums) of exponential distributions

Patrik Albin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Journal of the Australian Mathematical Society Vol. 84 (2008), 1, p. 1-7.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We make a correction of an important result by Cline \cite{Cline1,Cline2} on the closure of the exponential class $\mathcal{L}(\alpha)$ under convolution power mixtures (random summation).Denna post skapades 2009-09-15. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 98084

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur