CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dålig marknad för ’miljöhus’: Byggföretag kräver skärpt lagstiftning

Henrikke Baumann (COMESA, Miljösystemanalys)
Miljöforskning (1650-4925). Vol. 2002 (2002), 6, p. 34-36.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-09-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 97993

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur