CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Passivhusens miljöpåverkan under lupp

Birgit Brunklaus (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Catarina Thormark
Samhällsbyggaren Vol. 2009 (2009), 2, p. 7-9.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-09-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 97989

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur