CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Don't fence me in...

Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Social embeddedness of Industrial Ecology p. chp 3. (2009)
[Kapitel]

Nyckelord: LCA, industrial ecology, interdisciplinary research methods


Editors: Frank Boons & Jennifer Howard-GrenvilleDenna post skapades 2009-09-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 97983

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Övrig annan samhällsvetenskap
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur