CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design Aspects of the VLBI2010 System

Bill Petrachenko ; Arthur Niell ; Dirk Behrend ; Brian Corey ; Johannes Böhm ; Patrick Charlot ; Arnaud Collioud ; John Gipson ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Thomas Hobiger ; Yasuhiro Koyama ; Daniel MacMillan ; Zinovy Malkin ; Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Andrea Pany ; Gino Tuccari ; Alan Whitney ; Jörg Wresnik
Washington, DC, USA : NASA, 2009. - 58 s.
[Rapport]

This report summarizes the progress made in developing the next generation VLBI, dubberd the VLBI2010 system. The VLBI2010 Committee of the International Service for Geodesy and Astrometry (IVS) worked on the design aspects of the new system.…

Nyckelord: geodetic VLBI, VLBI2010, space geodesy, astrometry, geophysics, Earth rotation, Earth system science


Progress report of the IVS VLBI2010 committeeDenna post skapades 2009-09-14. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 97937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Signalbehandling
Elektronik
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur