CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantum mechanics in superconducting circuits and nanomechanical devices

Robert Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 978-91-7385-323-1.- 120 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-09-11. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 97864

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Supraledning
Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-10-02
Tid: 10:00
Lokal: Kollektorn, MC2
Opponent: Professor Gerd Schön, Institut für Theoretische Festkörperphysik, Universität Karlsruhe, Germany

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology 152


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3004