CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Si-supportted Fe-Catalyst Film Transformation and Growth of CNT Films by Thermal CVD

Yiming Yao (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Lena K. L. Falk (Institutionen för teknisk fysik) ; R. E. Morjan ; O. A. Nerushev ; E. E. B. Campbell
6th International Conference on the Science and Application of Nanotubes (2005)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 9781

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur