CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Computation of the Crack-Driving Force in Elastic-Plastic solids

Johan Tillberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
10th International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS X; Barcelona; Spain; 2 September 2009 through 4 September 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-10. Senast ändrad 2016-05-19.
CPL Pubid: 97788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur