CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption trends for water, hydroxyl, oxygen and hydrogen on transition metal and platinum-skin surfaces

Gustav Karlberg (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review B Vol. 74 (2006),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

article number: 153414Denna post skapades 2006-10-26.
CPL Pubid: 9776

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Catalytic Water Production from First-Principles Calculations