CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of Wear and Plastic Flow in Rails - Experimental Test Rig Results, Model Calibration and Numerical Prediction

Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Peter Torstensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Richard Stock
Proceedings till Svenska Mekanikdagarna 2009 i Södertälje p. 42. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-10. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 97739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Numerical simulation of crack growth and wear in rails