CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heat integration analysis of thermal separation units in a pulp mill converted to an ethanol production plant

Rickard Fornell (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Proceedings 22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimisation, Simulation and Environmental impact of Energy Systems ECOS 2009, Aug 31 - Sep 3, Foz do Iguacu, Paraná, Brazil (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-10. Senast ändrad 2009-09-10.
CPL Pubid: 97737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik
Kemiteknik
Processkemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur