CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Crystallisation of Er-Si-Al-O-N B-Phase Glass-Ceramics

Yvonne Menke ; Lena K. L. Falk (Institutionen för teknisk fysik) ; Stuart Hampshire
J. Mater. Sci. Vol. 40 (2005), p. 6499-6512.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-04.
CPL Pubid: 9773

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur