CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated and Tool-Supported Teaching of Testing, Debugging, and Verification

Wolfgang Ahrendt (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Richard Bubel (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Second International Conference on Teaching Formal Methods, Eindhoven, Netherlands Vol. 5846 (2009), p. 125-143.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-09. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 97725

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur