CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Abstract Interpretation of Symbolic Execution with Explicit State Updates

Richard Bubel (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Benjamin Weiss
Post Conf. Proceedings 6th Intl. Symposium on Formal Methods for Components and Objects, Sophia Antipolis, France Vol. 5751 (2009), p. 247-277.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-09.
CPL Pubid: 97724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur