CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal Performance of a Building Envelope – A Probabilistic Approach

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur)
Journal of Building Physics (1744-2591). Vol. 34 (2010), 1, p. 77-96.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: heat loss, air infiltration, ventilation, dynamic wall, thermal transmittance, probabilistic, reliability


OnlineFirst - 20 July 2009Denna post skapades 2009-09-09. Senast ändrad 2016-10-31.
CPL Pubid: 97721

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur