CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of injection-molding conditions on the gloss and color of pigmented polypropylene

Francesco Pisciotti (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Ingrid Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Polymer Engineering and Science Vol. 45 (2005), 12, p. 1557-1567.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: polymers, injection moulding, surface texture, gloss, colourDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 9772

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur