CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Eddy Simulation of the Viscous Flow around Submarine Hulls

Rickard Bensow (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Tobias Persson (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Christer Fureby ; Urban Svennberg ; Niklas Alin
25th ONR Symposium on Naval Hydrodynamics (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9771

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Hydromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur