CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES, DES and RANS of high Reynolds Number, Wall Bounded Flows

Tobias Persson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Mattias Liefvendahl ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Christer Fureby
8th Numerical Towing Tank Symposium (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9770

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur