CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow around a Circular Cylinder at Re=3900 and 140,000

Tobias Persson (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Rickard Bensow (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Christer Fureby ; Urban Svennberg
7th Numerical Towing Tank Symposium (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9769

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Hydromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur