CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of DES and LES for separated flow over an axisymmetric hill

Tobias Persson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Mattias Liefvendahl ; Christer Fureby
Symposium on Hybrid RANS-LES Methods (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2010-08-30.
CPL Pubid: 9768

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur