CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aligning the practices of the permanent with those of the temporary

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
ARCOM 2009, Nottingham, 7-9 September 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-09-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 97673